logo
logo bip
Zapytanie ofertowe [2019.12.10]

[2019.12.10]  – Z a p y t a n i e   o f e r t o w e

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3]

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i elektroenergetycznej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3]

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3]

procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej i informatycznej
[Dokument nr 1]
[Dokument nr 2]
[Dokument nr 3]