logo
logo bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Usługa uruchomiona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków
organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1651 ).
 
Aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku lub podania w postaci elektronicznej niezbędne jest założenie Indywidualnego konta Użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl). W trakcie rejestracji należy podać swoje dane osobowe, adrespoczty e-mail oraz wybrać sposób logowania w oparciu o własne hasło lub w oparciu o certyfikat. Opcja zakładania konta jest dostępna w prawym górnym rogu portalu ePUAP. Poniżej dostępny jest odnośnik prowadzący bezpośrednio do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Zarządu Dróg utworzonej na platformie ePUAP.
 
 
Po jego wybraniu otworzy się okno logowania do Państwa indywidualnego konta Użytkownika, uprzednio założonego na platformie ePUAP. Po zalogowaniu uzyskają Państwo możliwość wysłania korespondencji elektronicznej do Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
( Dz. U. Nr 212 poz. 1766 ) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można przysyłać pocztą elektroniczną jako załączniki dokumenty w formatach
wymienionych ww. rozporządzeniu, podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 
Skrzynka w trakcie modernizacji i dodawania nowych usług.