logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Powiatowym Zarządzie Dróg

Dyrektor PZD                                    - Stanisław Dolaciński

Zastępca Dyrektora PZD                  - Andrzej Szymański

Główna Księgowa                             - Katarzyna Bigoszewska

Dział Administracyjno - Finansowy

Dział Techniczny

Obwód Drogowy nr 1 w Gnieźnie             

Kierownik                                          - Ryszard Ochramowicz

Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku     

Kierownik                                          - Jerzy Ignaczak